Keuring voor CE markering, waarom?

Het Europese Economische Ruimte is een akkoord wat in 1992 is ontstaan. In dit akkoord staat verschillende regels over producten. Het akkoord heeft zoveel waarde dat de regels die hierin staan verplicht zijn. Het is daarom erg belangrijk dat uw producten voldoen aan deze regels. Als dit zo is kunt u uzelf laten keuren om een CE markering te ontvangen. CE staat voor Conformité Européénne, wat in het Nederlands betekent dat het in overeenstemming is met de regels van het Europese akkoord. U kunt deze 

Steeds meer regels

Het werd net al even genoemd: het is verplicht. Dit was eerst nog niet zo. Het is echter zo dat het akkoord niet geheel vast staat. Er komen regels bij, er gaan regels weg en sommige regels worden aangepast. Door deze veranderingen is het verplicht geworden voor elektrische producten, producten met gas of water en  speelgoed met kinderen dat er hier aan strikte regels wordt voldoen voor de veiligheid van iedereen. Als u één of meerdere van deze producten produceert en verkoopt moet u daarom verplicht een CE markering hebben.

Wat moet ik doen om een CE markering te ontvangen?

U kunt uw bedrijf en producten laten checken door HMPA. Zij zullen zien of u de CE markering ontvangt door middel van een keuring voor CE. Als hieruit komt dat u deze nog niet mag ontvangen, zal er advies worden gegeven over aanpassingen en anders krijgt u de markering direct.